Alım ve Satım
Her türlü gayrimenkul almak, satmak ve komisyonculuğunu yapmak
Yabancıların Mal Edinme İşlemleri
Yabancıların mal edinme yasalarından faydalanarak edinecekleri gayri menkuller üzerinde gerekli araştırmalar yapmak ve bunları satın almaları sonucunda gerekli ve kamu kurum ve kuruluşlarındaki işlemleri takip etmek.
Aracılık Hizmeti
Her türlü arazi, arsa, daire, ev, dükkan, iş yeri ve diğer emlak alımı, satımı ve kiralanmasına aracılık etmek.
Emlak Hizmeti
Emlak konusu ile ilgili hizmetlerde bulunmak ve sözleşmeler düzenlemek.
Pazarlama
Her nevi gayrimenkul malların şirket veya başkası namına alımı, satımı, pazarlamasını yapmak.
Yurt Dışı ve Yurt İçi
Komisyon mukabilinde yurt içinde ve yurt dışında her nevi gayrimenkul alımı, satımı, pazarlamasını yapmak.